Den moderna teatern

Under Ingvar Holms tid var det den så kallade klassiska teatern som var det som gällde. Shakespeare och andra klassiska pjäsförfattare arbetades ofta om för att kunna ge nya uttryck och något nytt för teaterkritikerna att skriva om.

I dag är dock den klassiska teatern förekommande men mindre populär. Den moderna teatern är dock något som allt jämnt växer i popularitet. Man kan säga att den klassiska teatern mer handlade om kärleksproblem och personliga problem medan den moderna teatern behandlar samhället i helhet.

Den moderna teatern kan i stort sett handla om vad som helst. Politik, mobbning, kärlek, relationer, eller bara den vanliga vardagen. Det finns inga gränser för vad teatern kan handla om så länge man tror att den kan intressera en större publik. De händelser som sker i vardagen och som en stor del drabbas eller riskerar att drabbas av kan ofta locka en hel del nyfikna till teatern. Händelserna blir något man kan relatera till. Den klassiska teatern är ofta för långt borta från verkligheten för att en nutidsmänniska ska kunna känna igen sig i det som sker.

Om Ingvar Holm varit teaterkritiker i dag skulle han nog blivit lite förvånad. Teatern har ändrat sig snabbt och mycket. En del är sig likt medan andra saker är helt annorlunda. Den moderna teatern är ofta mer improviserad än den klassiska som ofta följer ett strikt manus. En modern teater kan också innehålla en hel del humor som nog skulle setts som opassande på Ingvar Holms tid.

Den moderna teatern blir dock allt mer populär och den sprider sig också mer över olika åldersgrupper. Det gör att det finns teater och roller som passar alla, oavsett hur gammal man är, vilket kön man har eller var man kommer från. Teatern har blivit ett slags folknöje för alla människor i Sverige.