Ingvar Holm var en välkänd teaterkritiker som verkligen hade känsla för det här med just teater och hur den skulle spelas. Han samlade genom hela sitt liv på sig kunskap och erfarenheter om flera olika pjäser, sätt att spela teater och mycket annat.

Holm fick chansen att arbeta för flera tidningar och var alltid väldigt uppskattad som kritiker. Några teaterföreningar ansåg dock att han var allt för kritisk i sina recensioner men många gånger var det nödvändigt för att pjäsen inte lockade tittaren till att få fram sina känslor. Holm var noga med att poängtera negativa delar av en teateruppsättning men han var också bra på att skriva om de saker som skådespelarna gjorde på ett bra sätt.

Under de sista åren Holm skrev kritikerrecensioner klagade många på att teatern hade förändrats och att Holm var allt för föråldrad i sitt tänkande kring teatern. Vad många då inte tänkte på var att Holm faktiskt lade grunden för en av de utbildningar som lär ut teater i dag. Teatern har förvisso förändrats med tiden men den handlar fortfarande om samma sak – att få publiken att känna känslor denne inte ens visste fanns.

Ingvar Holm lade alltid stort engagemang i alla recensioner och ofta brukade han också stanna kvar efter en föreställning och prata med dem som framfört teatern och förklara vad han tyckte var bra och mindre bra med den aktuella uppsättningen. Ibland besökte han flera pjäser flera gånger för att se om den ändrades efter hans kommentarer. Om så inte var fallet kunde det ske att uppsättningen fick en lite mer negativ recension.

Överlag var dock Ingvar Holm mycket uppskattad att se som gäst på olika föreställningar. Många teatersällskap uppskattade en något negativ recension som dock talade om vad som kunde bli bättre, framför en recension som sade att det inte fanns några fel med teatern.