Ingvar Holm skaffade sig tidigt mycket erfarenheter inom ämnet teater och han var också mycket intresserad av att lära ut det han kunde. Det kanske då inte var så konstigt att han efter ett tag hamnade som lärare på ett av Sveriges mest kända universitet.

Han hade genom sina erfarenheter faktiskt blivit så pass kunnig inom teater att han år 1965 kunde skapa en helt unik disciplin inom drama-teater-film vid Lunds universitet. Mellan år 1970–1989 var han också ämnets allra första professor på samma universitet. Han har också under kortare perioder varit professor inom just teater på universitet i både Köpenhamn och Köln.

Elever som har haft Ingvar Holm som lärare vid just Drama-Teater-Film vid Lunds universitet talar om honom som en mycket duktig lärare som också lade mycket energi på att eleverna verkligen skulle förstå utbildningen och lära sig något. De beskriver denna utbildning som en mycket framgångsrik treenighetskombination och den lockade under ett par år väldigt många studerande elever.

Tidigare hade det inte funnits någon utbildning inom teater och drama i Sverige men i och med Ingvar Holms intåg i universitetet tillkom en utbildning som efterfrågats av många. Trots att Ingvar Holm inte själv fått någon högre utbildning lyckades han ta fram en utbildningsplan och ett utbildningsinnehåll som verkligen passade och fortfarande passar samhället och de teaterintresserade eleverna.

Teater är överlag ett ämne som, tack vare, utbildningar och liknande har blivit mycket populärt i samhället och det är allt fler som besöker olika teaterföreställningar varje år. Fortfarande har Ingvar Holms teaterutbildning en hel del sökande elever varje år och en stor del av det ursprungliga utbildningsmaterialet är fortfarande användbart. Detta betyder att Ingvar Holm verkligen lade ner mycket energi och arbete på att ta fram bra undervisningsmaterial som är relevant under en lång tid. Utbildningssatsningen var verkligen ett lyckat drag för Ingvar Holm.