Teater lär människor uttrycka sig

Samhället blir i dag allt mer datoriserat och man kan ofta höra människor som har svårt för att få fram det de vill säga i muntliga ta. Allt fler får lättare för att uttrycka sig i skrift, och att tala sig till något har blivit omöjligt för många.

Ingvar Holm märkte detta redan på sin tid och han började göra något åt det. Istället för att bara skriva teaterkritik berättade han också för skådespelare och regissörer om saker som kunde förbättras. När han ledde kurser vid universitetet använde han sig sällan av skriftliga uppsatser utan hellre av muntliga prov eller rent av uppspelning av teaterstycken. På så sätt kunde eleverna verkligen uttrycka sig fysiskt och inte bara skriva rätt svar från en bok.

Även i dag behöver människor lära sig hur man ska föra sig och uttrycka sig. Teaterkurser som riktar in sig just på dessa delar har därför blivit mycket populära under de senaste åren och dessutom fyller de ofta en stor funktion. I dagens samhälle är det viktigt att man vågar säga vad man tycker, men också att man kan framföra det på rätt sätt. Många gånger står människor handfallna för att de inte vet vad de ska säga, eller hur de ska säga något.

En teaterkurs kan till exempel lära människor mer om hur man gestikulerar, om hur man ska få rösten att hålla om man behöver tala länge eller högt samt mycket annat. Studier som gjorts vid bland annat Uppsala universitet visar på att elever som ofta spelar andra roller också har lättare för att få bra betyg vid muntliga examinationer och även vid andra muntliga delar av kurserna. De har helt enkelt ett bättre sätt att uttrycka sig på och de har förmågan att kunna ta fram det viktiga i det de vill säga och betona det.