Teater som undervisningsmetod

Under tiden Ingvar Holm var lärare på Lunds universitet använde han ofta teatern för att lära ut saker. Detta har dock tids nog försvunnit ur skolorna. Att sätta ihop manus, skaffa kläder och spela upp pjäser är krångligt, kostar för mycket och tar för lång tid tycker de flesta lärare.

I Hudiksvall tycker man dock lite annorlunda. Särskilt hos räddningstjänsten och brandkåren. Personalen här hörde plötsligt talas om att kollegorna på räddningstjänsten i Hässleholm hade tagit hjälp av en dramapedagog för att få bland annat brandkårens och ambulansens information omgjort till olika teaterpjäser avsedda för barn och ungdomar. I Hässleholm var satsningen lyckad och barnen lärde sig mer och var betydligt mer uppmärksamma under informationen. I Hudiksvall tog man fasta på idén och såg till att kontakta ett teatersällskap som gick med på att prova idén i praktiken.

Räddningstjänsten på Håstaängen byggde upp en scen och kallade in de 13-14-åriga skådespelarna från arbetarteatern i Hudiksvall. Dessutom deltar personal från räddningstjänsten i teatern. Allra vanligast är det att ett 60-tal elever ser teatern varje föreställning och ofta sker omkring 30 föreställningar på ett år.

Tidigare skedde all brandinformation för skolorna genom besök i skolan, elevbesök på brandstationen eller med hjälp av olika informativa samtal. Dessa hade dock olika verkningsgrad. Vissa var uppmärksamma medan andra tyckte att informationen var tråkig. Då började de så småningom koncentrera sig på annat. Eftersom informationen är så pass viktig även för mindre barn att höra och kunna var det dags att göra något.

Nu när teatern spelas upp är alla elever med och lyssnar. När det händer något på scenen och sirenerna ljuder vänder sig barnen om och tittar – sker det något på riktigt? Plötsligt rusar brandmännen in och släcker branden. Polisen kan dyka upp och arrestera någon, och ambulanspersonalen kan rädda någon som håller på att drunkna.