Teatern kan bota scenskräck

Under sin tid som teaterkritiker och professor kom Ingvar Holm ofta i kontakt med personer som hade varierande grader av scenskräck. Vissa av dem var så rädda att de inte ens kunde läsa en text högt för den aktuella klassen, även om de känt varandra i flera månader eller rent av år. Det var då han började tala om att teatern faktiskt kan hjälpa drabbade att bli av med sin scenskräck.

Än i dag är det mycket vanligt att drabbas av scenskräck eller liknande. Vissa har mycket svårt för att tala inför andra, medan vissa kan tycka att det är den naturligaste saken i världen. Oavsett var man står är det viktigt att veta att det är normalt hur man än känner sig. Det är okej att vara rädd. Det som kan bli ett problem är dock när rädslan tar överhanden och man kanske måste avstå från att göra viktiga saker.

Det finns i dag flera teaterföreningar som ordnar kurser för alla dem som känner sig lite osäkra på det där med att tala inför många. Ofta kan just teater göra det lite lättare eftersom det finns många roller att spela. Ingvar Holm var noga med att även rädda personer fick vara med på scenen och till en början sköta kulisser, för att sedan ha stickrepliker utan att synas. Tids nog vågade de stå på scenen och säga kortare repliker även för större publik.

En annan sak som ofta kan underlätta är att man i teatern rör sig samtidigt. Man kan syssla med något när man talar och det gör att man inte behöver oroa sig för att man måste titta publiken i ögonen. Publiken har heller inte tillgång till manuset, så om man glömmer vad som ska sägas är det ingen panik. Teater kan fungera mycket bra om man improviserar.