Ingvar Holm var en mycket berömd teaterkritiker. Han har skrivit för stora tidningar och varit mycket omtyckt just som kritiker. Just Ingvar Holm hade mycket stor erfarenhet inom just teater och scenkonst men vad krävs egentligen för att kunna bli teaterkritiker?

Ingvar Holm läste mycket litteraturvetenskap under sin högskoletid och disputerade även i detta ämne. Han fick under sina studier möjlighet att kunna läsa olika teatermanus med mera för att kunna sätta sig in i teaterns värld. Han fick sedan direkt efter sin utbildning möjlighet att kunna arbeta som dramaturg på Dramaten i Stockholm. Här kunde han verkligen se teatrar på nära håll och även samtala med skådespelare, regissörer och annat om hur de tyckte att en viss pjäs skulle sättas upp.

Om man vill bli teaterkritiker i dag kanske man inte fullt lika enkelt kan få ett arbete på Dramaten, men däremot kan man läsa en hel del olika utbildningar om teater för att lära sig mer om ämnet. Det allra viktigaste är dock att, man precis som Ingvar Holm, har ett stort intresse av teater.

Man måste dock veta en hel del om teater för att kunna ge rättvisa åsikter. Det räcker inte med att man sett en pjäs en gång utan man måste verkligen kunna jämföra de olika uppsättningarna med varandra. Man måste också kunna bedöma om teatern verkligen ger tittaren de känslor som det är meningen att den ska göra. Detta är inget man kan lära sig genom att läsa om teater.

Den högskoleutbildning Ingvar Holm startade vid Lunds universitet är dock en bra grund för den som vill bli teaterkritiker. Här får man som student både lära sig om teatern, men också om hur man spelar den på allra bästa sätt. Det bästa sättet att lära sig är helt enkelt genom att själv spela rollerna.