Ingvar Holm gick efter sin uppväxt vidare in på sin utbildning. Han tog sig faktiskt så långt som till Lunds universitet, ett universitet han sedan skulle komma att stanna på en stor del av sitt liv som professor, men då inom drama, teater och musik.

Det var år 1957 som Ingvar Holm avslutade sin utbildning på universitetet och han disputerade då också på en avhandling om litteraturhistoria, främst då om Ola Hansson som tidigt fungerade som en inspiratör för Ingvar Holm. Med denna disputation och avhandling fick Holm en docentur vid universitetet och redan här hade han börjat ta steget in i teaterns och dramats värld.

Efter att ha disputerat vid universitetet sökte sig Ingvar Holm vidare in i yrkeslivet. Han hamnade så småningom på Dramaten i Stockholm. Här fungerade han som dramaturg mellan år 1960 och 1965. Redan vid denna tid var Dramaten en mycket ansedd arbetsplats med flera stora skådespelare och det var ganska förvånande att Ingvar Holm nästan direkt efter sin utbildning kunde få anställning här.

Som dramaturg hade Ingvar Holm dock flera omväxlande arbetsuppgifter. Han fick bland annat bearbeta de pjäser som redan fanns och dessutom fick han sköta om dramatiseringar av verk som inte redan dramatiserats. Han fick tidigt representera texten på teatern och dessutom fick han många gånger sitta med som dramaturgisk samtalspartner till både dramatiker och regissörer under tiden de skrev pjäser med mera.

Alla dessa arbetsuppgifter gav honom erfarenheter som verkligen behövdes och som kom honom till stor nytta när han sedan ett par år senare valde att dra igång en helt unik utbildning vid Lunds universitet. Här kom de erfarenheter han fått på Dramaten verkligen till nytta. Både de rent teoretiska erfarenheterna samt de praktiska har kommit till bra nytta och det märks eftersom att utbildningen finns kvar än i dag.