Utbildningar om teater blir vanligare

Redan under 1900-talet var teater populärt världen över och under 1960-talet startade Ingvar Holm faktiskt en mycket välkänd och berömd utbildning vid Lunds universitet. Denna utbildning var den första i sitt slag och att det skulle bli en sådan succé kunde troligen ingen ana. Holm blev själv professor och arbetade som lärare på sitt program som riktade in sig på drama, scenkonst och teater. En utbildning för den som ville ta sig ett steg närmare att bli skådespelare, teaterkritiker eller något annat.

Ett par år efter utbildningens start blev teaterutbildningar opopulära. De hade få sökande och teatern behövde fler skådespelare. I samband med att Ingvar Holm slutade på Lunds Universitet började ansökningarna dyka upp igen. Teatern var på väg tillbaka.

I dag finns det ett fåtal olika utbildningar som handlar om teater i olika form men det vanligaste är att man får uppsöka en teaterförening om man själv vill lära sig att spela teater. Utbildningen i Lund finns kvar, men den riktar numer mestadels in sig på dem som vill lära sig mer om teatern, dess historia, pjäserna och liknande. Den fungerar bra för blivande teaterkritiker men för den skådespelare som vill lära sig mer om hur man egentligen talar inför publik på ett bra sätt är det knappast rätt väg att gå.

Det blir dock vanligare att teatern får ta sig in i olika utbildningar för mindre barn. Man har insett att små barn ofta lär sig mer om de får vara med delaktiga i vad som sker. I teatern kan de svara på frågor, vara med och spela roller, och mer aktivt se saker som händer runt omkring dem. De måste också vara uppmärksamma på ett helt annat sätt än om en lärare står framför dem och berättar i flera minuter om samma saker som står i böckerna.