Ingvar Holm var under en lång tid känd som teaterkritiker men vad gjorde han egentligen i detta yrke?

Man kan tro att en teaterkritiker bara är kritisk mot teatern, och skriver på en blogg eller liknande om vad som är dåligt med teater. Så är dock inte riktigt fallet när det kommer till detta yrke. Just teaterkritik är nämligen en genre inom kritik. Det handlar förvisso om den del som talar eller skriver om olika varianter av scenkonst. Teaterkritikern kan både skriva om teater, dans och sång.

När det gäller större pjäser och nummer inom scenkonst brukar stora tidningar bevaka dessa i vid mening och ofta tillhör just teaterkritiken bevakningsområdet. Under den senare delen av 200-talet har dock teaterkritik i mångt och mycket flyttat för att kunna ske på internet. Vanligen skriver många i bloggar och i webbtidningar. Den tryckta kritiken i tidningar har dock minskat rejält. Det har dock forskats en del i detta och man har kommit fram till att kvaliteten inte har minskat på grund av detta. Kritiken är lika pålitlig i digital som tryckt form.

Under Ingvar Holms tid som teaterkritiker var det dock bara den tryckta kritiken som fanns och det var då också många som faktiskt köpte tidningar bara för att just läsa om olika teatrar och liknande. Dagens teaterkritik läses bara av dem som verkligen är intresserade och det är ytterst sällan man kan se teaterkritik på de stora tidningarnas hemsidor eller förstasidor. Överlag har scenkonst förflyttats till långt bak i tidningar och ofta också minskats ner till bara några rader. Recensioner av böcker, filmer och musik har i stället fått ta teaterkritikens plats. De allra flesta föredrar i dag att kunna sitta hemma och se på saker istället för att åka till en teater långt borta för att se på någon form av scenkonst.